شنبه, 25 شهریور 1396 ساعت 12:56

کتاب «نظریه اقتصاد خرد» از گریگوری منکیو

«نظریه اقتصاد خرد»

نوشته: گریگوری منکیو

مترجم: حمیدرضا ارباب

موضوع: اقتصاد خرد

ناشر: نشر نی

شایسته تقدیر کتاب فصل پاییز ۸۷

در 616 صفحه و قیمت 38000 تومان

 

 

معرفی کتاب:

کتاب نظریهٔ اقتصاد خرد ویرایش سوم کتاب اصول اقتصاد خرد گریگوری منکیو است که در 7 بخش و 22 فصل چاپ شده است. این کتاب دومین جلد از مجموعه‌ای 4 جلدی است که جلد نخست آن با نام مبانی علم اقتصاد، پیش از این منتشر شده است. کتاب نظریهٔ اقتصاد خرد 14 فصل مشترک با کتاب پیشین دارد؛ امّا در کتاب حاضر 8 فصل جدید را ملاحظه می‌کنید که شامل طراحی نظام مالیاتی، بازارهای انحصار چندجانبه، بازارهای رقابت انحصاری، بازار عوامل تولید، درامدها و تبعیض، نابرابری درامد و فقر، نظریه انتخاب مصرف‌کننده و مرزهای دانش اقتصاد خرد است. این کتاب برای دانشجویان رشته‌های اقتصاد، مدیریت، حسابداری و سایر رشته‌های علوم انسانی که باید واحدهای درسی اقتصاد خرد، اصول علم اقتصاد (1) و یا مبانی علم اقتصاد را بگذرانند قابل استفاده است. موضوع اکثر فصول این کتاب جزء مباحث اصلی درس اقتصاد خرد است.

سایت فروش

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: