چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 17:52

کتاب «مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار» + PDF

«مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار»

مولفان: جهاد دانشگاهی واحد تهران، علی نصیری اقدم، اصلان قودجانی، سیدمحمدرضا حسینی

ناظر علمی: احمد شعبانی

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1392

در 336 صفحه و قیمت 8600 تومان

 

معرفی کتاب:

در دنیای کنونی شفافیت اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی از مهم ترین ابزارهای کنترل فساد، جلوگیری از تقلب و کلاهبرداری و نظارت بر حسن عملکرد عوامل اقتصادی است. این مهم نه تنها برای تسهیل فرایند تامین مالی بلکه در راستای کارکرد درست بازارها نقشی تعیین کننده دارد. اگر بسیاری از بازارها شکل نمی گیرند یا در صورت شکل گیری اغلب ناکارآمدند به دلیل نقص یا عدم تقارن اطلاعات است. کتاب حاضر یک طرح پژوهشی است که الزامات قانونی تشریک اطلاعات و سنجش اعتبار را باتوجه به مبانی علم اقتصاد و اصول راهنماهای بین المللی بررسی کرده است.

فایل← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: