دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 14:15

ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار + PDF»

گزارش «نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار؛ 5. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و دفتر پایش و بهبود محیط کسب وکار»

 

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری

ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح، آقای سیدمحمدرضا حسینی

 

 

 

معرفی گزارش:

یکی از مهم ترین و موثرترین راهکارهای بهبود محیط کسب و کار، تسهیل و تسریع فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار است. در ایران نیز نظام پیچیده صدور مجوزها، هزینه های کسب و کارها ناشی از بار مقرراتی را افزایش داده است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تکمیل ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هیئتی عالی با عنوان «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را مامور ساماندهی مجوزها و حذف مجوزهای اضافی دست و پا گیر کرد.

در این گزارش، عملکرد هیئت مقررات زدایی، به ویژه راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ارزیابی شده است.

فایل ← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: