سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 13:19

در کدام دانشگاه ها می توانید استارت آپ خلق کنید؟

25 کالجی که بیشترین کارآفرینان را تربیت کرده اند

در کدام دانشگاه ها می توانید استارت آپ خلق کنید؟

 

بیزنس اینسایدر لیستی از دانشگاه هایی را منتشر کرده است که بیشترین میزان بنیانگذار استارت آپ را تربیت کرده اند. این لیست براساس تعداد فارغ التحصیلان دریافت کننده بودجه و کل بودجه اعطا شده به تمام فارغ التحصیلان از سال 2006 تا 2018 به دست آمده است.

اینکه انتخاب کالج مناسب می تواند تاثیری بزرگ بر زندگی شما بگذارد، رازی نیست که کسی درباره آن ندارند. اگر امیدوار هستید که یک استارت آپ راه اندازی کنید، شما به مسیر و بودجه احتیاج دارید. دانشگاهی که در آن مشغول به تحصیل هستید می تواند یک عامل باشد که بعدا به شما در بودجه راه اندازی استارت آپتان هم کمک کند. بیزنس اینسایدر لیستی از دانشگاه هایی را منتشر کرده است که بیشترین میزان بنیانگذار استارت آپ را تربیت کرده اند. این لیست براساس تعداد فارغ التحصیلان دریافت کننده بودجه و کل بودجه اعطا شده به تمام فارغ التحصیلان از سال 2006 تا 2018 به دست آمده است.

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

25- Dartmouth College

 

کارآفرینان: 367

 

کمپانی: 327

 

سرمایه مطرح شده: 6.77میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 53496 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

   24- New York University

 

کارآفرینان: 379

 

کمپانی: 351

 

سرمایه مطرح شده: 4.81 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 51828 دلار

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 23- Brigham Young University

 

کارآفرینان: 381

 

کمپانی: 300

 

سرمایه مطرح شده: 6.25 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: از 51828 دلار تا 11240 دلار در هر ترم

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 22- University of Washington

 

کارآفرینان: 383

 

کمپانی: 337

 

سرمایه مطرح شده: 5.72 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: از 53018 دلار تا 36587 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 21-  University of Waterloo

 

کارآفرینان: 408

 

کمپانی: 314

 

سرمایه مطرح شده: 7.36 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

20-  Duke University

 

کارآفرینان: 415

 

کمپانی: 394

 

سرمایه مطرح شده: 8.50 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 53744 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

19-  Carnegie Mellon University

 

کارآفرینان: 428

 

کمپانی: 375

 

سرمایه مطرح شده: 7.18 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 54244 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

  18-  University of Southern California (USC)

 

کارآفرینان: 431

 

کمپانی: 393

 

سرمایه مطرح شده: 8.21 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 55320 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

17-  Brown University

 

کارآفرینان: 444

 

کمپانی: 406

 

سرمایه مطرح شده: 10.64 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 54320 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

   16- Columbia University

 

کارآفرینان: 459

 

کمپانی: 424

 

سرمایه مطرح شده: 8.45 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

15-  University of Wisconsin

 

کارآفرینان: 461

 

کمپانی: 411

 

سرمایه مطرح شده: 4.84 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

14-  Technion - Institute of Technology

 

کارآفرینان: 468

 

کمپانی: 395

 

سرمایه مطرح شده: 7.20 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 15000 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

13-   University of California, Los Angeles (UCLA)

 

کارآفرینان: 483

 

کمپانی: 458

 

سرمایه مطرح شده: 10.16 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: از 34677 دلار تا 63669 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

  12- Princeton University

 

کارآفرینان: 487

 

کمپانی: 545

 

سرمایه مطرح شده: 10.81 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 51870 دلار

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 11- Yale University

 

کارآفرینان: 504

 

کمپانی: 458

 

سرمایه مطرح شده: 11.44 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 53430 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 10- University of Illinois

 

کارآفرینان: 526

 

کمپانی: 484

 

سرمایه مطرح شده: 9.94 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: از 16004 دلار تا 37578 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 9-  University of Texas

 

کارآفرینان: 636

 

کمپانی: 582

 

سرمایه مطرح شده: 7.70 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

8-  Tel Aviv University

 

کارآفرینان: 640

 

کمپانی: 531

 

سرمایه مطرح شده: 7.91 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

7-   University of Michigan

 

کارآفرینان: 712

 

کمپانی: 638

 

سرمایه مطرح شده: 12.07 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: متناسب با برنامه

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

6-  Cornell University

 

کارآفرینان: 750

 

کمپانی: 693

 

سرمایه مطرح شده: 20.10 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: از 36798 دلار تا 54818 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 5- University of Pennsylvania

 

کارآفرینان: 838

 

کمپانی: 757

 

سرمایه مطرح شده: 15.82 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 49220 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 4-  Harvard University

 

کارآفرینان: 900

 

کمپانی: 799

 

سرمایه مطرح شده: 25.35 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 46340 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

3-   Massachusetts Institute of Technology (MIT)

 

کارآفرینان: 941

 

کمپانی: 819

 

سرمایه مطرح شده: 21.24 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 49892 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

2-  University of California, Berkeley

 

کارآفرینان: 1137

 

کمپانی: 1012

 

سرمایه مطرح شده: 20.78 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 14184 دلار

 

 〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

 1- Stanford University

 

کارآفرینان: 1178

 

کمپانی: 1015

 

سرمایه مطرح شده: 28.84 میلیارد دلار

 

هزینه تحصیل: 50703 دلار

اتاق تهران

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: