جمعه, 18 تیر 1395 ساعت 13:47

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: محیط اقتصاد کلان در حمایت از تولید

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در چارچوب الگوی راهبردی حمایت از تولید، مسائل مربوط به محیط اقتصاد کلان کشور را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که این گزارش ، گزارش دوم از سلسله گزارش های الگوی راهبردی حمایت از تولید است که به منظور تهیه یک بسته سیاستی برای حمایت موثر از سرمایه گذاری های تولید در ایران تهیه می شود، افزود: در طراحی بسته سیاستی برای حمایت از تولید در کشور باید به جای کمک مستقیم مالی به برخی از تولیدکنندگان، محیط کسب و کار مناسبی را برای همه آنها ایجاد کرد. از مولفه های محیط کسب و کار مناسب ، محیط اقتصاد کلان با ثبات است. محیط اقتصاد کلان با ثبات به کارآفرینان امکان برنامه ریزی و اطمینان و در نهایت رشد و توسعه آنها را می دهد و محیط اقتصاد کلان بی ثبات سبب افزایش ریسک و قیمت تمام شده محصولات و در نهایت شکست و تغییر ماهیت آنان می شود.

میانگین شاخص بی ثباتی محیط اقتصاد کلان (شاخص ماستریخت) در طی 23 سال گذشته (2014-1991) نشان می دهد که بی ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران (11/2) بسیار بالاتر از میانگین جهان (6/4) و میانگین در همه گروه های کشورها حتی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت (7/4) بوده است.

مطالعات و آمارها نشان می دهند که کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت از نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بی ثبات تری نسبت به سایر کشورها برخوردارند و ایران در این زمینه شرایط به مراتب بدتری در طی 23 سال گذشته (دوره 1991-2014 ) داشته است به طوری که بی ثباتی ناشی از نرخ ارز واقعی و نرخ تورم ایران حدود سه برابر میانگین جهان و بیش از دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بوده است. آسیب ناشی از بی ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و کسب و کارها بسیار شدید است و توجه جدی مسئولان را می طلبد و راهکار ایجاد ثبات نیز اتخاذ سیاست مالی، پولی و ارزی مناسب است.

متن کامل این گزارش

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: