یکشنبه, 03 دی 1396 ساعت 19:52

گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار (مصوب 1390/11/16) حاوي 29 ماده است كه قابل تقسيم به 53 حكم است. در گزارش پيوست نشان داده شده است پس از گذشت حدود پنج سال و نيم از تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، صرفاً حدود يك‌پنجم از مفاد قانون مذكور اجرا شده و حدود نيمي از احكام قانون مذكور اساساً اجرا نشده‌اند. محتواي 25 حكم اجرا نشده قانون مورد بررسي، در بر دارنده مهم‌ترين و مؤثرترين احكام براي برقراري شفافيت اقتصادي،‌ تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي،‌ و بهبود محيط كسب‌وكار كشور است

بخشي از عدم اجراي قانون به ناكارآمدي يا عدم توجه دستگاه‌ها باز مي‌گردد؛ اما بخش عمده‌اي از دلايل عدم اجرا يا اجراي ناقص احكام قانوني، به نواقص قانون و قانونگذاري مربوط است كه در گزارش به تفصيل شرح داده شده است. 

 

مشخصات گزارش به شرح زير است:

گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار: 4.  گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

احمد مركزمالميري

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي (دفتر مطالعات اقتصادي)

شماره مسلسل: 15623

دي 1396

 

فایل pdf گزارش

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: