پنج شنبه, 22 شهریور 1397 ساعت 13:58

زنگ خطر کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای

 

مرکز آمار ایران تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی کشور را منتشر کرد

زنگ خطر کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای

 

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار، از سال 90 تاکنون به‌طور متوسط حدود ۸۰ درصد واردات به‌صورت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و کالاهای مصرف نهایی فقط ۲۰ درصد از واردات را به خود اختصاص داده است اما در ماه‌های اخیر واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای که نقش بسیار تعیین‌کننده در ارزش‌افزوده دارند با افت شدید مواجه شده است.

مرکز آمار ایران با انتشار تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی (کالایی) کشور اعلام کرد: آنچه مسلم است واردات واسطه‌ای و سرمایه ای که نقش بسیار تعیین‌کننده در ارزش‌افزوده دارند در ماه‌های اخیر با افت شدید مواجه شده است. از طرف دیگر از سال ۱۳۹۰ تاکنون به‌طور متوسط نزدیک به ۸۰ درصد واردات به‌صورت واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده درحالی‌که مصرف نهایی فقط ۲۰ درصد از واردات را به خود اختصاص داده است.

 

تجارت در بخش‌های عمده اقتصادی - بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری

 

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه به سال قبل از رشد مثبت ۲۶.۸۴ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۷) منفی ۲۴.۲۹ است. ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد ۶.۹۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶ )مثبت ۷.۵۳ می‌باشد.

 

بخش شیلات

 

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار سال قبل از رشد مثبت ۴۷.۴۸ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۱۳.۴۹ است.

 

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۴۶.۹۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶ ) منفی ۱۰.۴۳ است.

 

بخش استخراج معدن

 

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۶.۲۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶ ) منفی ۴۶.۱۶ است.

 

ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۳۶.۱۲ درصدی است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶ ) منفی ۱۳.۱۲ است.

 

بخش صنعت

 

ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۱۸.۵۳ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۳۹۶) منفی ۶.۳۸ است.

 

ارزش دلاری محصولات از این بخش در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی ۸.۷۹ درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (فصل زمستان ۱۱۳۹۶) منفی ۳۰.۰۸ است.

اتاق ایران

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: