میدری، احمد در دارایان

میدری، احمد در دارایان

 دکتر احمد میدری

مطالب احمد میدری در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه چمران اهواز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1342 در آبادان

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شیراز، 1368

کارشناسی ارشد: اقتصاد با گرایش توسعه از دانشگاه تهران، 1372

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1381

 

مطالب احمد میدری در دارایان را اینجا بخوانید