توکلی، احمد در دارایان

توکلی، احمد در دارایان

دکتر احمد توکلی

مطالب احمد توکلی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران - بازنشسته

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران - ندارد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک (تشابه نام با دیگران)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330,بهشهر

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلستان,1375

 

مطالب احمد توکلی در دارایان را اینجا بخوانید