مقالات علمی-پژوهشی اقتصادی (925)

طبقه بندي هاي فرزند

دوشنبه, 15 ارديبهشت 1399 ساعت 15:45

نگاه اقتصادی به زندگی

پنج شنبه, 11 ارديبهشت 1399 ساعت 02:32

Article »Priced and Unpriced Online Markets« + PDF

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 23:55

همرنگی با جماعت

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 17:39

تحلیل یا قواعد سرانگشتی؟

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 17:04

مثلث خطای فردی

دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 13:39

نابرابری درآمد، فقر و سلامت عمومی+PDF

یکشنبه, 18 شهریور 1397 ساعت 15:34

بررسي رابطه فقر و سلامت در ايران