×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
سه شنبه, 17 تیر 1393 15:23

بررسي تاثير سرمايه گذاري در بخش کشاورزي بر قيمت مواد غذايي در ايران

نویسندگان : رضا رنج پور , جعفر حقیقت , زهرا کریمی تکانلو , رضوان مردی بیوه راه

عنوان نشریه : تحقیقات اقتصاد کشاورزی : زمستان1393 , دوره6 , شماره4( پیاپی24) , صفحه71_91

چکیده

اين مطالعه به بررسي روند سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و شاخص قيمت مواد غذايي و همچنين تاثير سرمايه گذاري در بخش کشاورزي بر قيمت مواد غذايي در ايران طي دوره (1389- 1365) مي پردازد. به منظور تخمين مدل و تجزيه و تحليل داده ها، روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) و آزمون هم جمعي باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج تجربي نشان مي دهد که شاخص قيمت مواد غذايي با سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، شاخص توليد مواد غذايي و درجه باز بودن اقتصاد داراي رابطه منفي بلندمدت است. همچنين نتايج گوياي اين مطلب است که شاخص قيمت مواد غذايي با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعيت رابطه مثبت بلندمدت دارد. بنابراين براي کاهش قيمت مواد غذايي سياست گذاران مي توانند با افزايش سرمايه گذاري در بخش کشاورزي، توليد مواد غذايي را افزايش دهند.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: