×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
شنبه, 28 تیر 1393 13:52

رابطه بين تقاضاي انرژي و حمل و نقل خانوارهاي شهري و آلودگي محيط زيست از طريق انتشار گازهاي گلخانه اي در استان هاي ايران

نویسندگان : حسین پناهی , پرویز محمدزاده , اکرم اکبری

عنوان نشریه : جغرافیا و برنامه ریزی : زمستان1393 , دوره18 , شماره50 , صفحه29_53

چکیده

انرژي به عنوان يکي از مهم ترين عوامل توليد جايگاه ويژه اي در رشد و توسعه اقتصادي هر کشور دارد. به طوري که بخش بزرگي از مصرف انرژي در جهان توسط سوخت هاي فسيلي تامين مي شود که اين امر موجب انتشار وسيع مواد آلاينده و نيز آسيب هاي جهاني هم چون گرم شدن کره زمين و تغييرات آب و هوايي شده است. در اين مطالعه براي تخمين تابع تقاضاي انرژي (شامل برق و گاز طبيعي) و حمل ونقل (مصرف سالانه بنزين براي خانوارهايي که خودروي شخصي دارند) از روش داده هاي ادغام شده و روش دو مرحله اي هکمن استفاده شده است. براي اين منظور داده هاي هزينه- درآمد خانوار براي سال 1388 که تقريبا 14000 خانوار شهري مي باشد به کار گرفته شده است. بعد از تخمين تابع تقاضاي انرژي و حمل و نقل به برآورد ضرايب انتشار آلودگي ناشي از مصرف سه حامل انرژي برق، گاز و بنزين پرداخته و در نهايت ميزان انتشار ناشي از سه حامل انرژي فوق محاسبه شده است. نتايج حاصل از تخمين تابع تقاضاي سه حامل مختلف انرژي (برق، گاز و بنزين) نشان مي دهد بيش ترين ميزان انتشار دي اکسيدکربن مربوط به برق بوده و کم ترين آن مربوط به بنزين مي باشد. هم چنين نتايج حاصل از برآورد انتشار دي اکسيدکربن ايجاد شده توسط مصرف حامل هاي مختلف انرژي در استان هاي کشور نيز نشان مي دهد بيش ترين ميزان انتشار CO2 مربوط به استان تهران بوده و کم ترين آن مربوط به سه استان کهگيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي و ايلام است.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: