×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
شنبه, 19 مرداد 1392 21:19

بررسي رابطه عليت بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و قيمت ها با استفاده از داده هاي تابلويي در کشورهاي عضو اوپک

نویسندگان : محمود هوشمند , محمد دانش نیا , علی ستوده , اعظم قزلباش

عنوان نشریه : اقتصاد پولی،مالی (دانش و توسعه) : بهار و تابستان1392 ، دوره20 ، شماره5 ، صفحه233_256

چکیده

رشد اقتصادي همواره جزء يکي از مهم ترين شاخص هاي اندازه گيري توسعه اقتصادي مي باشد. بنابراين توليد بيشتر در راه رسيدن به توسعه اقتصادي مهم و موثر مي باشد. از طرفي انرژي به عنوان يکي از نهاده هاي توليد محسوب مي شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه عليت بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و قيمت ها در ميان کشورهاي عضو گروه اوپک پرداخته است.
لذا اين مطالعه با استفاده از داده هاي ساليانه طي دوره زماني 2008-1978 و با بهره گيري از تکنيک داده هاي پانل انجام شده است
.
نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که در بلند مدت رابطه عليت به صورت دو طرفه بين متغيرهاي مصرف انرژي و رشد اقتصادي وجود دارد و اين در حالي است که رابطه عليت به صورت يک طرفه از رشد اقتصادي به رشد قيمت ها وجود دارد. هم چنين در کوتاه مدت رابطه عليت به صورت دو طرفه بين متغيرهاي مصرف انرژي، رشد اقتصادي و قيمت ها وجود دارد
.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: