×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 93
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
جمعه, 18 مهر 1393 09:00

بررسي اثر جهاني شدن روي رابطه مبادله خالص، ناخالص و درآمدي كل ايران با استفاده از مدل VAR

عنوان نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی) : نیمه اول1393 ، دوره9 ، شماره17 ، صفحه53_74

نویسندگان : حمیدرضا حری ، سیدعبدالمجید جلایی ، سامان یوسفوند

چکیده

رابطه مبادله، ميزان بهره مندي از تجارت خارجي هر كشور را نشان مي دهد. در اين مقاله اثر جهاني شدن روي رابطه مبادله ايران بررسي شده است. بدين منظور، هر سه نوع رابطه مبادله خالص، ناخالص و درآمدي ايران در دوره 1340-1386 با استفاده از مدل خودرگرسيون برداري بررسي شده است. از ويژگي هاي مدل خودرگرسيون برداري، داشتن ابزارهاي مناسب مانند توابع ضربه-پاسخ و امكان تجزيه واريانس مي باشد. در ادامه با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري ارتباط بلندمدت بين متغيرها ديده شده است. نتايج نشان مي دهند كه اثر جهاني شدن روي رابطه مبادله خالص، ناخالص و درآمدي كل ايران در بلندمدت منفي بوده است.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: