×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
پنج شنبه, 18 مهر 1392 09:17

بررسي تاثير توسعه مالي و مصرف انرژي بر تخريب زيست محيطي در ايران در چارچوب فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس (EKC)

عنوان نشریه : اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) : بهار1392 ، دوره2 ، شماره6 ، صفحه27_48

نویسندگان : حمیدرضا حری ، سیدعبدالمجید جلایی ، سعید جعفری

چکیده

امروزه مسائل زيست محيطي به ويژه مساله آلودگي آب و هوا به يکي از مهم ترين نگراني هاي جهاني تبديل شده است. آلودگي هوا، سلامتي موجودات زنده و اکوسيستم هاي طبيعي را تحت تاثير قرار داده است. بر اساس مطالعات مختلف، توسعه مالي مي تواند از طريق جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش درجه تحقيق و توسعه (R&D)سبب کارايي محيطي و درنتيجه کاهش ميزان آلودگي محيطي شود. اين پژوهش در چارچوب فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس و با استفاده از رويکرد ARDL، به بررسي نقش توسعه مالي و مصرف انرژي بر آلودگي هوا در ايران طي دوره زماني 2007-1971 پرداخته است. بر اساس نتايج بدست آمده، توسعه مالي بيشتر در ايران سبب کاهش انتشارCO2 مي گردد. به علاوه با افزايش مصرف انرژي در ايران، انتشار CO2 افزايش مي يابد. همچنين نتايج تحقيق، حاکي از رد فرضيه منحني زيست محيطي کوزنتس در بلندمدت در ايران است.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: