×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
پنج شنبه, 18 مهر 1392 10:27

بررسي اثرات القايي قيمت انرژي بر روي تغييرات فناوري کارگاه هاي صنعتي ايران و ارزيابي آثار محيط زيستي

عنوان نشریه : مطالعات اقتصادی کاربردی : بهار1392 ، دوره2 ، شماره5 ، صفحه153_177

نویسندگان : زین العابدین صادقی ، شهرام گلستانی ، احسان پوربافرانی

چکیده

انرژي يکي از عوامل اصلي توليد و يکي از مولفه هاي موثر بر رشد و توسعه اقتصادي کشورهاست. به علت کميابي منابع انرژي و عدم تجديد پذيري بسياري از آنها، انسان ها علاوه بر اين که به طور مستمر به دنبال منابع جديد انرژي مي باشند، همواره به دنبال راهکارهايي بوده اند تا از طريق افزايش کارايي، مصرف انرژي را کاهش دهند تا بدين گونه توسعه پايدار حاصل گردد و منافع نسل هاي آتي نيز تامين شود. از اين رو در اين مطالعه به بررسي اثر القايي قيمت انرژي بر روي تغيير فناوري و ميزان انتشار آلودگي در صنايع ايران پرداخته شده است. جامعه آماري مورد نظر شامل 21 صنعت (کد isic دو رقمي) طي دوره زماني 1374-1386 مي باشد. در اين مطالعه با استفاده از تابع فاصله جهت دار مدل مورد نظر تصريح و با استفاده از شاخص تغيير بهره وري (PCH)، اثر تغيير قيمت انرژي بر ميزان تغيير فناوري و آلودگي بررسي شده است. نتايج نشان مي دهند که بين قيمت هاي نسبي انرژي و تغييرات فناوري در ايران طي دوره مورد مطالعه رابطه مشخصي وجود ندارد و همچنين بين قيمت هاي نسبي انرژي و انتشار آلودگي نيز در طي دوره مورد مطالعه رابطه مستقيم وجود دارد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: