جمعه, 13 آذر 1394 ساعت 07:52

گسترش واردات فناوري اطلاعات و ارتباطات، متغيرهاي کلان و رشد اقتصادي: رويکرد گشتاورهاي تعميم يافته (مطالعه موردي کشورهاي اوپک)

عنوان نشریه:   فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) :   تابستان 1394 , دوره  12 , شماره  2 (پياپي 45) ; از صفحه 1 تا صفحه 21 .

نویسندگان:  محمدحسن فطرس, مرتضي قربان سرشت, معصومه طاهري طلوع

چکیده:

بررسي وضعيت متوسط درآمد سرانه، نشان مي دهد که کشورهاي عضو اوپک طي چند سال اخير با وجود بالا بودن نرخ سرمايه گذاري در اين کشورها، نسبت به کشورهاي در حال توسعه غيرنفتي، از نرخ رشد اقتصادي پائيني برخوردار بوده اند؛ اين موضوعي قابل تامل و بحث برانگيز در اين کشورها است. به منظور بررسي درجه توسعه يافتگي بين بخش گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين کشورها و بخش رشد اقتصادي، اين مقاله با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته پانلي و با به کارگيري مدل هاي رشد مناسب، براي دوره زماني 2000 تا 2013 و با انتخاب 11 کشور عضو اپک، به اين موضوع پرداخته است. نتايج حاکي است با افزايش يک درصدي در هر يک از متغيرهاي گسترش واردات فاوا، تعداد کاربران موبايل و اينترنت و تشکيل سرمايه ثابت، رشد اقتصادي در بازه 0.16 درصد تا 0.47 درصد افزايش داشته است. همچنين، علامت اثرگذاري هر يک از متغيرهاي نرخ تورم (منفي)، رشد نيروي کار فعال و آموزش ديده (مثبت)، تعداد افراد تحصيلکرده شاغل (مثبت)، بر رشد اقتصادي مطابق با يافته هاي پژوهش هاي پيشين است.

« متن کامل »

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: