×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
یکشنبه, 25 تیر 1396 11:00

تحليل نقش نرخ واقعي ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتي ايران

نویسندگان:  عليرضا اميني, سحر زارع

عنوان نشریه:  اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه) :   بهار 1396 , دوره  11 , شماره  38 ; از صفحه 99 تا صفحه 120 .

چکیده:

يکي از موضوعاتي که در سال هاي اخير مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسي تاثيرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتي است. در اين مقاله با استفاده از داده هاي آماري سري زماني، نقش نرخ واقعي ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتي کشور ايران طي سال هاي 1390-1360 مورد بررسي قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزينه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغيرهاي کنترل استفاده شده است. نتايج برآورد الگو به روش GMM نشان مي دهد نرخ واقعي ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعي ارز و هزينه واحد کار هر واحد محصول اثر منفي بر صادرات کالاهاي صنعتي دارند. بنابراين انتظار مي رود افزايش نرخ واقعي ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزينه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعي ارز موجب رونق صادرات کالاهاي صنعتي در کشور ايران گردد.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: