×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
جمعه, 18 مرداد 1392 17:43

تعيين ميزان تمايل به پرداخت جهت خريد سبزيجات سالم از سوي شهروندان شهر تهران

نویسندگان: ولي بريم نژاد, آريا هوشمندان

عنوان نشریه:  تحقيقات اقتصاد كشاورزي :   تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 (پياپي 18) ; از صفحه 131 تا صفحه 150 .

چکیده:

اين مطالعه، به بررسي دلايلي مي پردازد که مي تواند باعث خريد يا عدم خريد سبزيجات با کيفيت توسط مصرف کنندگان گردد. چون درک مصرف کنندگان از کيفيت محصولات در هر استراتژي بازاريابي يک عنصر بسيار مهم است. هدف تحقيق حاضر، شناسايي عوامل موثر و چگونگي تاثير آنها بر تصميم به خريد و تمايل مصرف کنندگان به پرداخت اضافه تر از قيمت بازار است. در اين مطالعه با استفاده از روش ارزش گذاري مشروط، برتري ها و سلايق فردي در زمينه پولي با توجه به تغيير در کيفيت کالا استخراج گرديد و در اسفند 1390، عوامل موثر بر تمايل به پرداخت مصرف کنندگان تهراني از طريق 446 پرسشنامه و مصاحبه حضوري در داخل و بيرون بازارهاي سازمان مديريت ميادين تهران بررسي شد. مقدار تمايل به پرداخت نيز توسط مدل هکمن دو مرحله اي براي سبزيجات سالم برآورد گرديد. نتايج نشان داد که نسبت به قيمت هاي بازاري، ميانگين تمايل به پرداخت براي افرادي که پاسخ مثبت داده اند، براي هر کيلو برابر 2220 ريال بوده است.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: