×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
جمعه, 05 مهر 1392 20:57

بررسي رابطه عليت ميان رشد اقتصادي و توسعه گردشگري در کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا MENA

نویسندگان:  علي حقيقت, عبدالخالق خرسنديان, حامد عربي

عنوان نشریه:  فصلنامه سياست هاي راهبردي و كلان :   تابستان 1392 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 47 تا صفحه 70 .

چکیده:

بسياري از برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه، از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلي توسعه پايدار ياد مي کنند که مي تواند با برنامه ريزي اصولي و مناسب و شناسايي فرصت ها و محدوديت هاي گردشگري، نقش موثري در توسعه روابط و مناسبات اقتصادي و درنتيجه توسعه ملي و منطقه اي و تنوع بخشي به اقتصاد ملي و منطقه اي، بر عهده داشته باشد. اين مطالعه رابطه بين رشد اقتصادي و توسعه گردشگري در منطقه منا را به کمک رابطه عليت و برآورد الگو براي دوره زماني 1999 تا 2009، به روش اثرات ثابت بررسي نموده است. بر اساس نتايج به دست آمده، ميان گردشگري و رشد اقتصادي در کشورهاي منا، رابطه عليت دو طرفه وجود دارد و همچنين اگر رشد اقتصادي کشورهاي منا يک درصد افزايش يابد در اين صورت گردشگري کشورهاي منا 0.21 درصد افزايش مي يابد. از طرفي چنانچه گردشگران کشورهاي منا يک درصد افزايش يابند در اين صورت توليد ناخالص داخلي کشورهاي منا به عنوان شاخص رشد اقتصادي 0.14 درصد افزايش مي يابد.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: