شنبه, 14 تیر 1393 ساعت 13:35

تبعيض اقتصادي بين منطقه اي در ايران

نویسندگان: مرتضی عزتی

عنوان نشریه:  فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان : پاییز 1392 ، دوره 1 ، شماره 3 ، از صفحه 77 تا صفحه 102.

چکیده

اين پژوهش به صورت کلي در چارچوب نظريه هاي ارزيابي قرار دارد که به تدوين شاخص اندازه گيري تبعيض اقتصادي بين منطقه اي بر پايه نگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اندازه گيري آن براي سال 1389 پرداخته است. براي طراحي شاخص از روش تحليل محتوا براي ارايه تعريف تبعيض اقتصادي بين منطقه اي بر پايه قانون اساسي استفاده مي کنيم. سپس با مرور داده هاي در دسترس و استخراج داده هاي مناسب، زير شاخص هاي تبعيض ساخته شده اند. در ادامه روش شاخص سازي و ترکيب براي ساختن شاخص ترکيبي به کار برده شده و شاخص ترکيبي تبعيض اقتصادي بين منطقه اي طراحي و تدوين شده است. در پايان اين شاخص و زير شاخص هاي آن اندازه گيري و تحليل شده و استان هاي زيان ديده و سود برده از تبعيض مشخص شده اند.

« متن کامل »

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: