یکشنبه, 31 شهریور 1398 16:36

مقاله: «چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری»

نوشته شده توسط

نویسندگان: داگلاس سی نورث جان والیسی باری وینگاست

مترجم:جعفر خیرخواهان

تعداد صفحات: 60

 

برای دریافت فایل pdf کلیک کنید

موارد مرتبط