عظیمی، حسین در دارایان

عظیمی، حسین در دارایان (16)

 مرحوم دکتر حسین عظیمی آرانی

عضو سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق)

آدرس صفحه شخصی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1327 در آران کاشان

سال و محل وفات: 18 اردیبهشت 1382 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران از 1344

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1349

دکتری: اقتصاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان، 1359

عنوان رساله: بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر

با توجه به مسائل ایران

 

پنج شنبه, 26 شهریور 1388 ساعت 11:12

علی دینی: عظیمی: اقتصاددان روشنفکر

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1382 ساعت 17:04

فرهاد دژپسند: او به ايراني آباد مي انديشيد