چهارشنبه, 09 تیر 1395 17:44

انديشه ‌هاي اقتصادي دانيل كانمن (برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2002)

انديشه ‌هاي اقتصادي دانيل كانمن (برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2002)

 مجله تحقيقات اقتصادي :   پاييز و زمستان 1382 دوره  - , شماره  63 (ويژه نامه) ; از صفحه 131 تا صفحه 144 .

 

نویسنده عرفاني عليرضا

 

چکیده

دانيل كانمن به خاطر بكارگيري بينشهاي روانشناسي در علم اقتصاد بخصوص در ارتباط با قضاوت و تصميم گيري انساني تحت شرايط عدم اطمينان، استحقاق دريافت جايزه نوبل را كسب كرده است. كانمن، نشان مي دهد كه چگونه قضاوت انساني ممكن است راههاي ميانبري را فراهم كند تا انسان ها به طور سيستماتيك از اصول اساسي احتمالات انحراف داشته باشند. تا قبل از انتشار نظريه كانمن، اقتصاددانان معتقد بودند كه نيروي انساني، تحت تاثير انگيزه هاي منفعت شخصي، تصميمات را به طور عقلايي اتخاذ مي كند. او اين مدل پذيرفته شده را به چالش كشيد و نشان داد كه رفتار مردم توسط انگيزه هاي روانشناسي بيشتر تعيين مي شود و اين انگيزه ها عوامل اقتصادي مهمي را شكل مي دهند.

 

كليد واژهاقتصاد رفتاري، تصميم‌ گيري در اقتصاد و روانشناسي، قضاوتهاي انساني

 

متن کامل مقاله

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: