×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
پنج شنبه, 21 شهریور 1398 21:16

کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» از فردریش فون هایک

نویسنده: فردریش آگوست فون هایک     

مترجم: محسن رنجبر

Related image

معرفی:

فریدریش آگوست فون هایک اقتصاددان اتریشی الاصل بریتانیایی به خاطر دفاع از لیبرالیسم و نقد سوسیالیسم مشهور است. علاوه بر دفاع سرسختانه از آزادی مطلق بازار هایک به نظریه پردازی اش در مورد پول هم ساخته شده است. کتاب حاضر حاوی برخی از مهم ترین مقالات هایک است. بیشتر مقاله ها درباره موضوعاتی است که پیوند تنگاتنگی با هم دارند. از فلسفه اخلاق تا روش های علوم اجتماعی و از مسایل سیاست اقتصادی تا نظریه محض اقتصادی در بیشتر آنها به این مسائل به عنوان جنبه های مختلفی از یک مسئله بنیادین واحد پرداخته شده است پیوند بین مسائل بررسی شده را ساده تر از همه می توان در شش مقاله نخست دید. با این حال سه مقاله مربوط به محاسبه سوسیالیستی را هم که بعد از آن ها می آید تا اندازه ای می توان کاربرد همان نظرات در یک موضوع خاص قلمداد کرد.

لینک خرید کتاب

موارد مرتبط