دوشنبه, 08 مرداد 1397 ساعت 02:24

کتاب «تعیین نرخ ارز تعادلی و پیشنهاد نظام ارزی مناسب ایران» + PDF

«تعیین نرخ ارز تعادلی و پیشنهاد نظام ارزی مناسب ایران»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: دانشکده آزاد اسلامی واحد جنوب (امیر هوشنگ ابراهیمی)

تاریخ انتشار: 1374

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

فایل← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: