دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 22:06

کتاب «طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی» + PDF

«طرح تدوین چارچوب معماری سازمانی»

ناشر: سازمان فناوری اطلاعات

تاریخ انتشار: 1397

فایل← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: