دوشنبه, 09 مهر 1397 ساعت 04:14

کتاب اقتصادسنجی گجراتی ( Damodar N. Gujarati )+حل المسائل (انگلیسی) + PDF

کتاب اقتصادسنجی گجراتی ( Damodar N. Gujarati )+حل المسائل

کتاب اقتصادسنجی گجراتی

 

 

 

بی شک این کتاب یکی از پرفروش ترین و پرطرفدارترین کتاب هایی است که در سراسر جهان در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر در دانشگاه های ایران نیز این کتاب به عنوان منبع اصلی درس اقتصادسنجی مورد استفاده قرار میگیرد. گجراتی که در حال حاضر استاد دانشگاه نظامی در آمریکاست تالیفات زیادی دارد.

کتاب اقتصادسنجی مقدماتی منبعی مناسب برای کسانی است که می خواهند با مباحث اقتصادسنجی آشنا شوند. در این کتاب مفاهیم پایه ای اقتصادسنجی با زبانی ساده ارائه شده است. سرفصل های اصلی این کتاب عبارت است:

فصل اول: رگرسیون های تک معادله ای

 

    بخش اول: ماهیت آنالیز رگرسیونی

    بخش دوم: رگرسیون دو متغیره: برخی مفاهیم پایه ای

    بخش سوم: رگرسیون دو متغیره؛ مشکلات تخمین

    بخش چهارم: رگرسیون نرمال کلاسیک (CNLRM)

    بخش پنجم: رگرسیون دو متغیره؛ فاصله اطمینان و تست های فرضیه

    بخش ششم: گسترش رگرسیونی دو متغیره خطی

    بخش هفتم: رگرسیون های چندگانه؛ مشکلات تخمین

    بخش هشتم: رگرسیون های چندگانه؛ مشکلات استنباط آماری

    بخش نهم: مدل های رگرسیونی با متغیرهای مجازی

 

فصل دوم: نقض فروش کلاسیک

 

    بخش دهم: مشکل همخطی

    بخش یازدهم: مشکل ناهمسانی واریانس

    بخش دوازدهم: مشکل خودهمبستگی

    بخش سیزدهم: مدل سازی اقتصادسنجی؛ شناسایی مدل و تست های آسیب شناسی

 

فصل سوم: مباحثی در اقتصادسنجی

 

    بخش چهاردهم: مدل های رگرسیونی غیرخطی

    بخش پانزدهم: مدل های رگرسیون با متغیر وابسته کیفی

    بخش شانزدهم: مدل رگرسیون داده های تابلویی

    بخش هفدهم: مدل های رگرسونی داینامیک؛ مدل های خودرگرسیو و با وقفه های گسترده

 

فصل چهارم: معادلات همزمان و مدل های سری زمانی

 

    بخش هجده ام: مدل معادلات همزمان

    بخش نوزدهم: مشکل شناسایی در معادلات همزمان

    بخش بیستم: روش معادلات همزمان

    بخش بیست و یکم: اقتصادسنجی سری های زمانی؛ برخی مفاهیم پایه ای

    بخش بیست و دوم: پیش بینی سری های زمانی

فایل ← PDF

رمز فایل: economya.ir

فایل حل مسایل ← PDF

رمز فایل: economya.ir

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: