جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 14:47

کتاب: «مدل های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا» به قلم محمدرضا منجذب

کتاب مدل های اقتصادسنجی پیشرفته همراه با ایویوز و استاتا با توجه به نیاز مبرم محققان و دانش پژوهان برای یافتن مدل بهینه و ارایه روش تخمین آن تالیف گردید. از جنبه کاربردی با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی روش تخمین و طرز استفاده از آن بصورت تصویری تشریح میشود. لذا این کتاب ابزار بسیار خوبی برای استفاده کاربردی از مدل‌های اقتصادی است. همچنین این کتاب به مدل‌های اقتصادسنجی از زاویه صرفا کاربردی نگاه میکند و از بیان مسائل پبچیده آماری خودداری نموده است. در مجموع مطالب کتاب به روز است و قابل استفاده مححقان در کاربرد و تخمین ارزیابی میشود.

فهرست کتاب عبارت است از:

فصل اول: پیش بینی ARIMA و فیلتر کالمن + انتخاب مدل بهینه

فصل دوم: معادلات همزمان

فصل سوم: مدل های VAR

صل چهارم: مدل های ARDL و NARDL

فصل پنجم: مدل های تغییرپذیر

فصل ششم: مدل های لاجیت و پروبیت

فصل هفتم: مدل ها از خانواده پانل (PANEL+PANEL VAR+FMOLS+DOLS+ARDL PMG+MIDAS+PANEL SYSTEM)

فصل هشتم: مدل های فضایی

فصل نهم: مدل های غیرخطی.

لینک خرید اینترنتی کتاب

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: