پنج شنبه, 19 تیر 1393 ساعت 13:47

کتاب «مبانی اقتصادسنجی» جلد دوم

«مبانی اقتصادسنجی» جلد دوم

نويسنده: دامودار گجراتی

مترجم: حميد ابريشمی

انتشارات: دانشگاه تهران

تیراژ:  1000

تعداد صفحه : 1168

سال چاپ: 1393

نوبت چاپ : هشتم

قیمت: 32000 تومان

فهرست مطالب:

فصل10: همخطی

فصل11: ناهمسانی واریانس

فصل12: خود همبستگی

فصل13: مدل سازی اقتصاد سنجی I

فصل14: مدل سازی اقتصاد سنجی II

فصل15: رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی

فصل16: رگرسیون بر روی متغیر وابسته موهومی

فصل17: مدل های خود رگرسیونی و با وقفه توزیعی

فصل18: مدل های معادلات همزمان

فصل19: مساله تشخیص

فصل20: روشهای معادلات همزمان

فصل21: اقتصاد سنجی سریهای زمانی I

فصل22: اقتصاد سنجی سریهای زمانی II

و...

سایت فروش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: