یکشنبه, 07 مرداد 1397 ساعت 03:02

کتاب «تخصیص بهینه منابع برای خود کفائی در محصولات کشاورزی» + PDF

«تخصیص بهینه منابع برای خود کفائی در محصولات کشاورزی»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: محمد قلی موسی نژاد

تاریخ انتشار: 1373

به منظور دانلود این کتاب، لازم است تمام پارت های مربوط به آن دانلود شده

و کنار یکدیگر قرار گیرند. سپس کافیست یکی از پارت ها از حالت فشرده خارج شود

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی

فایل← PDF1

فایل← PDF2

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: