کتابهای اقتصاد (487)

طبقه بندي هاي فرزند

جمعه, 19 مرداد 1397 ساعت 04:12

کتاب «شناخت اقتصاد دیجیتال» + PDF

پنج شنبه, 18 مرداد 1397 ساعت 05:13

کتاب «فناوری اطلاعات و اقتصاد شبکه» + PDF

پنج شنبه, 28 تیر 1397 ساعت 10:49

کتاب «اصول بهینه یابی پویا»

پنج شنبه, 28 تیر 1397 ساعت 05:57

کتاب «راه دیگر»