یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 15:19

گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2019 انجام کسب وکار بانک جهانی + PDF

 

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان

ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح، آقای موسی شهبازی غیاثی

 

فایل ← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: