چهارشنبه, 26 تیر 1398 ساعت 11:34

«پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 4. پاییز 1397» + PDF

 

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح، آقای ایمان تهرانی

همکاران : آقای امین قنبری، خانم زهرا نعیمی

ناظر علمی : آقای جعفر خیرخواهان، آقای سیداحسان خاندوزی، آقای سیدعلی روحانی

 

فایل ← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: