پنج شنبه, 04 ارديبهشت 1399 ساعت 01:47

گزارش «پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری 8. پاییز 1398» + PDF

تهیه و تدوین : آقای سیدامیر سیاح، آقای ایمان تهرانی

همکاران : آقای امین قنبری

ناظر علمی : آقای موسی شهبازی غیاثی، آقای سیدمحمدهادی سبحانیان

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای جعفر خیرخواهان

 

فایل دانلود

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: