پسران، محمد هاشم در دارایان

پسران، محمد هاشم در دارایان

 دکتر محمد هاشم پسران

مطالب محمد هاشم پسران در دارایان را اینجا بخوانید

عضو سابق دانشگاه کمبریج انگلستان و عضو دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کمبریج

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی آمریکا

صفحه در scholar.google.com/citations

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 10 فروردین 1325 در شیراز

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد و آمار از دانشگاه سالفورد انگلستان، 1968

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کمبریج انگلستان، 1972

 

مطالب محمد هاشم پسران در دارایان را اینجا بخوانید