پنج شنبه, 19 تیر 1393 ساعت 13:47

کتاب «مبانی اقتصادسنجی» جلد دوم

سه شنبه, 20 تیر 1391 ساعت 14:00

کتاب اقتصادسنجی مسعود درخشان

جمعه, 04 شهریور 1390 ساعت 00:10

اقتصادسنجی و اقتصاد ریاضی