پنج شنبه, 23 مرداد 1399 ساعت 12:43

علی‌اصغر سعیدی: ارتباط دوسویه

چهارشنبه, 21 اسفند 1398 ساعت 22:28

علی اصغر سعیدی: روشنفکران علیه اقتصاد

چهارشنبه, 16 بهمن 1398 ساعت 12:43

علی‌اصغر سعیدی: ساز ناکوک صداوسیما

چهارشنبه, 11 دی 1398 ساعت 15:32

علی‌اصغر سعیدی: راه گفت‌وگو

شنبه, 30 آذر 1398 ساعت 16:38

علی‌اصغر سعیدی: تصمیم سرزده

پنج شنبه, 03 خرداد 1397 ساعت 15:08

علی‌اصغر سعیدی: مرثیه برندها

چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 ساعت 18:14

علی‌اصغر سعیدی: عرضه برنامه‌های مبهم