چهارشنبه, 24 مرداد 1397 ساعت 12:45

مکانیزم جدید برای مالیات ستانی از پزشکان

پنج شنبه, 04 آذر 1395 ساعت 15:58

سیستم مالیاتی در سوئد

چهارشنبه, 17 شهریور 1395 ساعت 14:20

حامد قدوسي: ماليات 70 درصدي براي پزشكان

یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 ساعت 17:05

پژویان: تنها راه حل؛ مالیات بر مجموع درآمد