چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 18 فروردين 1399 ساعت 21:15

نانسی کوئن: هیچ کتابی برای عبور از بحران وجود ندارد

 

رهبران شجاع به خوبی می دانند که ممکن است در این مسیر اشتباه هایی هم رخ دهد و آن ها خیلی سریع تغییر جهت بدهند. این اشتباه ها به آن ها چیزهایی یاد می دهد.

 

نانسی کوئن، استاد مدیریت بازرگانی، مدرسه کسب وکار هاروارد

 

برای عبور موفق از بحران، رهبران قدرتمند، خیلی زود ابهام و آشوب گسترده ای که ایجاد شده را می پذیرند. درواقع آن ها هیچ کتاب و مجموعه راه حلی برای عبور از بحران ها ندارد. به جای این، آن ها و کارکنانشان به حرکت نقطه به نقطه در رویایی با بحران متعهد می شوند. آن ها با هر تغییر وضعیت، یک حرکت جدید انجام می دهند. زمانی که وضعیت تغییر می کند و اطلاعات جدیدی به دست می آید، تنظیم حرکت ها، پیشروی، بداهه رفتن و هدایت دوباره برای عبور از بحران ضروری است.

 

رهبران شجاع به خوبی می دانند که ممکن است در این مسیر اشتباه هایی هم رخ دهد و آن ها خیلی سریع تغییر جهت بدهند. این اشتباه ها به آن ها چیزهایی یاد می دهد. شاکلتون، کاوشگر قطب جنوب که کشتی اش در آستانه زمستان در یخ گیر کرده بود، ماموریت خود را از رسیدن به سرزمین های یخ زده قطبی به نجات خود و مردانش تغییر داد.

 

وقتی کشتی آن ها دیگر قابل سکونت نبود، او به مردانش دستور داد روی یخ ها یک اردوگاه بسازند. آن ها سرانجام به یک جزیره غیرمسکونی رسیدند، اما آنجا فرصتی برای نجات نبود. برای همین او و گروه کوچکش 800 مایل دیگر در قایق های نجات تا جزیره ای دیگر پارو زدند، جایی  که او می دانست می تواند از افرادی در آن جزیره کمک بگیرد.

 

در چهارماه، سه تلاش شکلتون و گروهش برای نجات خنثی شد. آن ها دوباره برای نجات تلاش کردند و سرانجام او به جزیره ای که از آن حرکت کرده بودند، بازگشت درحالی که همه مردان گروه او زنده بودند. آن ها با رهبری خوب شکلتون به خانه هایشان بازگشتند.

 

در جریان بحران موشکی کوبا در سال 1962، رییس جمهور جان اف کندی چنین چابکی را از خود نشان داد. زمانی که روابط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا به بن بست می خورد، او از مشاوران خود می خواست به جای تعهد و پیروی کورکورانه از روش ها، گزینه هایشان را بیشتر کنند. او به آن ها تاکید می کرد باید روش های عملیاتی را آزمایش کنند  و انتظار شکست بیجا نیست. اما باید به سرعت یک راه حل جدید یافت.

 

اما در مورد همه گیری کرونا باید چه کرد؟ در واقع، این بحران، که امروز زمینه فاصله گذاری اجتماعی و رکود اقتصادی در آینده نزدیک را فراهم کرده، فرصتی برای سازمان ها و گروه ها از همه نوع آن، چه کشورها به طور کلی و چه  کسب وکارهاست تا نقاط ضعف و قوت را بهتر درک کنند. همه گیری کرونا فرصتی است تا رهبران و گروه هایشان در کشورها و کسب وکارها آنچه باعث پیوند افراد و انگیزه بخشی به آن ها می شود را بهتر بشناسند و برای پیشبرد کارها روی این نکته که همان دلیل بودن آن هاست، بیشتر تمرکز کنند.

 

*نانسی کوئن، استاد مدیریت بازرگانی، مدرسه کسب وکار هاروارد

 

منبع: اتاق تهران

موارد مرتبط