پنج شنبه, 20 بهمن 1390 00:00

رتبه هفدهم ایران از نظر تولید ناخالص داخلی بين 183 کشورجهان

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :به دليل شرايط ويژه اي که کشور ايران از نقطه نظر اقتصادي در سطوح مختلف منطقه اي وبين المللي دارد بررسي و ارزيابي عملکرد اقتصاد ايران معمولاً در برنامه هاي آماري سازمانهاي بين المللي مورد توجه قرار مي گيرد. در اين راستا، معمولاً از شاخص هاي اقتصادي و مالي متنوعي که نشان دهنده تحولات و ساختار اقتصاد کشورها هستند استفاده مي شود. شاخص توليد ناخالص داخلي بر حسب برابري قدرت خريد، از جمله شاخص هاي اقتصادي مهمي است که به منظور مقايسه عملکرد اقتصادي کشورها برآورد مي شود. مطابق با روشهاي مورد استفاده جهت برآورد اين شاخص، ارزش توليد ناخالص داخلي کشور که بر حسب واحد پولي آنها بيان مي شود با استفاده از عوامل تبديل کننده اي که منعکس کننده قدرت خريد واحدهاي پولي کشورها هستند و تحت عنوان برابري قدرت خريد مطرح مي شوند بر حسب يک واحد پولي مشترک (معمولاً دلار بين المللي) ارزش گذاري مي شوند. بررسي رقابت پذيري کشورها، مقايسه درآمد ملي و سرانه کشورها، ارزيابي استاندارد زندگي جوامع و برآورد ساير شاخص هاي اقتصادي از جمله ديگر موارد کاربردي شاخص توليد ناخالص داخلي (GDP) بر حسب برابري قدرت خريد (PPP) محسوب    مي شوند.
براساس آمارارائه شده توسط صندوق بين المللي پول در سپتامبر 2011 ، توليد ناخالص داخلي ايران بر حسب برابري قدرت خريد به رقم 930 ميليارد دلار بين المللي افزايش يافته و بدين ترتيب رتبه هفدهم را بين 183 کشور به خود اختصاص داده است. کشورهايي همچون ايالات متحده آمريکا، چين، هند و ژاپن در اين رتبه بندي به ترتيب با 15065، 11316، 4470و 4396 ميليارد دلار بين المللي در رتبه هاي اول تا چهارم قرار گرفته اند. برآوردهاي به عمل آمده حاکي از آن است که استراليا، تايوان، لهستان و آرژانتين نيز به ترتيب با 919، 886، 767 و 711 ميليارد دلار بين المللي؛ رتبه هاي 18 تا 21 را پس از ايران کسب نموده اند. براساس آمار منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايران بر حسب برابري قدرت خريد در سال 2011 نسبت به رقم مذکور در سال 1980 (114 ميليارد دلار بين المللي) حدوداً 8 برابر افزايش يافته است.
از سوي ديگر عليرغم افزايش جمعيت طي سه دهه گذشته، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران بر حسب شاخص
PPP در سال 2011 به 12258 دلار بين المللي رسيده است که نشان دهنده افزايش 4 برابري عملکرد اقتصاد نسبت به رقم مذکور در سال 1980 است.  رتبه بندي حاصل از 183 کشور دلالت بر آن دارد که در سال 2011 اقتصاد ايران از نقطه نظر شاخص توليد ناخالص داخلي سرانه بر حسب برابري قدرت خريد رتبه 73 را به خود اختصاص داده است.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: