سه شنبه, 06 خرداد 1393 16:28

رقابت پذیری جهانی و جایگاه اقتصاد ایران در 2013-2014

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش سالیانه مجمع جهانی اقتصاد و جایگاه رقابت پذیری را در اقتصاد ایران مورد کنکاش قرار داد. مفهوم رقابت پذیری ناظر بر بهره وری متوسط و رشدهای مستمر اقتصادهای ملی است. بنابراین هر چند چرخه های تجاری بر جنبه های رشد کوتاه مدت کشورها تاثیرگذار است که مصداق آن رکود اقتصاد جهانی است، لکن این چرخه های تجاری قاعدتا نباید بر جنبه های رقابت پذیری و محرک های آن در بلندمدت تاثیر بگذارد.
بر اساس این گزارش از بعد رقابت پذیری اقتصاد ایران در مرحله یک به دو یعنی بین دو مرحله عامل محور و مبتنی بر کارآیی است. همچنین از بعد شاخص کلی رقابت پذیری جهانی در سال 2013-2014 رتبه ایران 82 (امتیاز 07/4 ) اعلام شده است. همچنین از میان 148 کشور ایران از بعد شاخص های فرعی رقابت پذیری یعنی شاخص نیازهای اساسی، شاخص ارتقا دهنده کارآیی و شاخص نوآوری – مهارت به ترتیب رتبه 75، 98 و 86 را به خود اختصاص داده است که همه شاخص های مذکور نسبت به سال قبل از آن وضعیت بدتری را به تصویر می کشند.
در نهایت در صورتی که بخواهیم از بعد شاخص پایداری تعدیل یافته رقابت پذیری جهانی وضعیت ایران از میان کشورهای مورد بررسی مقایسه کنیم، امتیاز کلی شاخص مذکور 8/3 خواهد بود. این در حالی است که برای برخی از کشورهای منتخب نظیر مالزی (29/5) ، کره جنوبی (97/4) ، امارات (37/5) ، عربستان سعودی (05/5) و گرجستان (80/3) اعلام شده است. لذا سیاستگذاران کشور در شرایط کنونی باید علاوه بر جنبه های پایداری رشد به پایداری اقتصادی –اجتماعی نیز توجه داشته باشند و سیاست هایی را در جهت بهبود محیط اقتصاد کلان ، نوآوری ، نابرابری درآمدی، آموزش، رفاه عمومی و... اتخاذ کنند. لذا بهبود رتبه 82 ام و نیل به مراحل بالاتر توسعه حداقل در حد ترکیه یعنی مرحله گذار از 2 به 3 مورد تاکید است.

متن کامل گزارش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: