چهارشنبه, 22 مرداد 1393 14:34

رتبه جهانی ایران در 14 شاخص کارآفرینی

وزارت کار نتایج بررسی های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی درباره وضعیت ایران در بین 68 کشور جهان را در 14 شاخص کارآفرینی اعلام کرد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی اعلام کرد: بررسی های دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی در ایران نشان می دهد که در سال 1392 "کارآفرینی فرصت گرا" در کشور رشد مناسبی داشته است.

این مهم نشان می دهد گرایش مردم به سمت کارآفرینی از نوع فرصت گرا روبه افزایش است، در حالی که در گذشته مردم به اجبار به سمت کارآفرینی گرایش پیدا می کردند.

"شاخص کارآفرینی نوپا" بیانگر فعالیت های کارآفرینانه نوظهور و جدید در بین جمعیت بالغ (64-18 سال) است که ایران در سال 1392 در شاخص "کارآفرینی نوپا" با 2.5 درصد افزایش به 12.3 درصد و رتبه 29 در میان 67 کشور دست یافته است.

از نظر شاخص "کارآفرینی تثبیت شده" که درصد کارآفرینان با بیش از 42 ماه سابقه فعالیت را نشان می دهد و مبین پویایی و پایداری کسب و کار است، ایران در بین کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی رتبه 15 را دارا است. این شاخص در سال 1392 نسبت به سال گذشته حدود یک درصد افزایش داشته است.

همچنین "درک فرصت کارآفرینانه"، بیانگر شناسایی فرد از فرصت های محیط پیرامون خود در 6 ماه آتی است که از این جنبه جایگاه ایران در سال 1392، از رتبه 35 به رتبه 39 در بین 67 کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی کاهش یافته است.

شاخص "قصد کارآفرینانه" در کشور سال 1392 افزایش قابل ملاحظه ای یافته و این بیانگر این موضوع است که افراد بیشتری تمایل دارند تا در سه سال آتی کسب و کاری را برای خود راه اندازی کنند.

از نظر "درک قابلیت کارآفرینانه" که معرف خودکارآمدی کارآفرینانه است، رتبه ایران در سال 1392 در بین 67 کشور عضو، 21 است.


 

منبع: فرارو

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: