چهارشنبه, 25 شهریور 1394 16:29

نزول ۷ پله‌ای ایران در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان طی ۳ سال اخیر

تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۳ ساله تشدید تحریم های غرب ۱۶۰ میلیارد دلار کاهش یافت و ایران در رده بندی اقتصادهای بزرگ دنیا طی این مدت ۷ پله نزول کرد.

آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی نشان می دهد از سال 2012 که سیاست تحریم غرب علیه ایران تشدید شده است تولید ناخالص داخلی ایران کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.

پیش از تشدید تحریم ها یعنی در سال 2011 تولید ناخالص داخلی ایران 576 میلیارد دلار برآورد شده بود که با تشدید تحریم ها این رقم در سال بعد از آن به 557 میلیارد دلار کاهش یافت. روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2013 و 2014 نیز ادامه یافت و رقم تولید ناخالص داخلی ایران در این سال ها به ترتیب به 493 میلیارد دلار و 415 میلیارد دلار رسید.

در عین حال تحریم ها تنها عامل کاهش تولید ناخالص داخلی ایران نبوده است بلکه افت شدید قیمت نفت نیز به ویژه در سال 2014 به این روند دامن زده است.

بر این اساس تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره سه ساله 2011 تا 2014 با افت 28 درصدی مواجه شده است. اقتصاد ایران در سال 2014 حدود 160 میلیارد دلار از سال 2011 کوچکتر شده است.

به همین ترتیب ایران در رده بندی اقتصادهای بزرگ جهان در طی سال های 2011 تا 2014 با نزول 7 پله ای مواجه شده است. ایران که در سال 2011 در رتبه 21 بزرگترین اقتصادهای جهان قرار داشت در سال 2014 به جایگاه 28 نزول داشته است.

آمریکا با تولید ناخالص داخلی 17.4 تریلیون دلار بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2014 شناخته شده است. چین با 10.3 تریلیون دلار در رتبه دوم و ژاپن با 4.6 تریلیون دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

منبع: تسنیم

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: