آمار نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورهای جهان

 

برای دسترسی به جدیدترین آمار نسبت نقدینگی به GDP کشورها به بانک جهانی مراجعه کنید:

 

لینک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: