×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
پنج شنبه, 09 ارديبهشت 1395 10:51

اثر فساد اقتصادي بر نابرابري توزيع درآمد

نویسندگان:  مهدي اديب پور, آزاده محمدي ويايي

عنوان نشریه:   فصلنامه سياست هاي راهبردي و كلان :   تابستان 1395 , دوره  4 , شماره  14 ; از صفحه 153 تا صفحه 168 .

چکیده:

يکي از مهمترين اهداف موردنظر دولت ها و سياستگزاران نظام اقتصادي تلاش در جهت توزيع مطلوب درآمد و کاهش نابرابري درآمدي است. مقاله حاضر به بررسي اثر فساد اقتصادي بر ضريب جيني به عنوان شاخص نشان دهنده توزيع درآمد در دو گروه از کشورهاي با درآمد بالا شامل آلمان، فرانسه، ايتاليا، کانادا، ژاپن و با درآمد متوسط شامل ايران، ترکيه، هند، مالزي وچين، در دوره زماني (2012-2000) مي پردازد. نتايج حاصل از برآورد الگوي داده هاي تلفيقي نشان مي دهد که فساد تاثير مثبت و معناداري بر ضريب جيني دارد. بدين معنا که با افزايش فساد اقتصادي در هر دو گروه از کشورها نابرابري اقتصادي افزايش خواهد يافت. افزون بر اين اثر رشد اقتصادي بر نابرابري درآمد در کشورهاي با درآمد بالا منفي و براي کشورهاي با درآمد متوسط مثبت است. ماليات نيز تاثير منفي بر نابرابري درآمدي بر جاي گذاشته در حالي که بيکاري موجب افزايش نابرابري درآمدي مي شود.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: