جمعه, 03 مرداد 1393 ساعت 13:56

بررسي تاثير سرمايه اجتماعي و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران

نویسندگان : مهدی خداپرست مشهدی , محمدعلی فلاحی , امیر آریانا

عنوان نشریه : پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی) : نیمه اول1393 , دوره9 , شماره17 , صفحه75_98

چکیده

سرمايه اجتماعي و آزادي اقتصادي در كنار ساير متغيرهاي موجود در تابع توليد مي توانند بر رشد اقتصادي كشور تاثيرگذار باشند. تحقيق حاضر در نظر دارد تا ميزان تاثير اين دو متغير بر رشد اقتصادي را آزمون پذير سازد. فضاي اقتصاد ايران براي آزمون اين ايده نظري مناسب ديده شد. به اين منظور تاثير اين دو متغير به صورت جداگانه و همراه با هم، بر رشد اقتصادي كشور ايران مطالعه شد كه تعميم الگوي رشد نئوكلاسيكي انجام اين هدف را ميسر ساخت، و برآوردها در چارچوب الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) انجام شد. نتايج حاصل حاكي از آن است كه اثر سرمايه اجتماعي و آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي ايران مثبت و معني دار مي باشد. سرانجام آزادي اقتصادي نسبت به سرمايه اجتماعي تاثير بيشتري بر رشد اقتصادي ايران دارد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: