چهارشنبه, 08 فروردين 1397 ساعت 20:27

«کتاب توسعه منطقه ای در روستاها: ابزارهای تحلیلی و سیاست های عمومی»

«کتاب توسعه منطقه ای در روستاها: ابزارهای تحلیلی و سیاست های عمومی»

نویسندگان: آندره تره و فردریک والت

مترجمان: شهرام رئیسی دهکردی با همکاری رقیه اکبری افروزی و علی اسماعیلی خوشمردان

ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

سال انتشار:1396

 

 

معرفی کتاب:

از آنجایی که مناطق روستایی تقریباً حاوی تمامی منابع مورد نیاز برای حیات بشریت هستند، رقابت بسیار شدیدی بین بهره‌برداران مختلف جهت انتفاع هرچه بیشتر از منابع آن‌ها وجود دارد. با توجه به محدودیت این منابع و تأثیر مهمی که می‌توانند در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشند، باید یک نقشه‌ راه اساسی جهت بهره‌برداری بهینه از این منابع ارائه شود. از این رو، این کتاب تحت عنوان «توسعه منطقه‌ای در روستاها» به واسطه‌ ابزارهای تحلیلی و یا توسعه‌ سیاست‌های عمومی به شناسایی عناصر مؤثر در پویایی مناطق روستایی و حومه شهری و ترکیب علم منطقه‌ای با راهکارهایی پرداخته است که با صراحت بیشتری به مناطق روستایی، توسعه و سیاست‌های مربوط به آن‌ها می‌پردازند.

فایل←PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: