رزاقی، ابراهیم در دارایان

رزاقی، ابراهیم در دارایان

دکتر ابراهیم رزاقی

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران (ندارد)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1318 تهران

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران 1348

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: توسعه اقتصادی از دانشگاه سوربن فرانسه 1355