اولاد، محمود در دارایان

اولاد، محمود در دارایان

دکتر محمود اولاد

مطالب محمود اولاد در دارایان را اینجا بخوانید

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1352 در تبریز

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تبریز، سال 1375

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1378

دکتری: دانشجوی دکتری اقتصاد در دانشگاه فردوسی مشهد،

 

مطالب محمود اولاد در دارایان را اینجا بخوانید